سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جنبش وبلاگی مر قانون

سرچشمـــه فضیـلـــت ها ؛ امـــام مهــدی علیــه السلام
* لینک دوستان

اِنَّ اللهَ وَ مَلائِکَـتَــهُ یُصَـلّـُـونَ عَـلَـی النَّبِیُّ

یا اَیُّهَـــا الَّـذِینَ آمَنُــوا صَـلّـُـوا عَـلَـیــهِ وَ سَلِّـمـُوا تَسـلِـیـمـاًشما نیز با سه صلـــوات در ختــم صلـــوات شرکت فرمائید


[ یادداشت ثابت - شنبه 91/8/21 ] [ 4:40 عصر ] [ سـرچشمــه ] [ نظرات () ]

بسم الله الرحمن الرحیم


  بسـم الله رمـز توحیـد 

 

بســم الله کلمه امان و رحمت است.  امام علی (ع)


بســم الله تاج ســوره هــاست     امام صـادق (ع)


بسم الله نشانگـر رنگ و صبغه الهی و بیانگر جهت گیری توحیدی ماست.


بســم الله رمــــــــز توحیـد است،

و ذکـر نام دیگران به جـــــای آن کفـر،

و قرین کردن نام خـدا با نام دیگـران نشانه شـرک،

نه درکنار نام خـدا نام دیگـری را ببریم و نه به جای نام او .


بسم الله رمز بقـا و دوام است.

زیرا هرچه رنگ خدائی نداشته باشد فانی است.


بسم الله رمـز عشــق به خـدا و توکل به اوست


بسم الله رمـز خروج از تکبـر و اظهـار عجـز به درگاه الهی است.


بسم الله گام اول در مسیر بندگی و عبودیت است


بسم الله موجب فـرار شیطـان است...


بسم الله عامل قداست یافتن کارها و بیمه کردن آنهـا است.


بسم الله ذکر خــــدا و بیانگــر انگـیـزه ماست...


بسم الله به اسم اعظم الهی از سیاهی چشم به سفیدی آن نزدیکتر است.

[امام رضا (ع)] 

                                      

(تفسیر نـور جلد اول ص 18-19-20 )


 

[ درباره آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم گفته شده که علاوه بر اینکه خود

آیه مستقلی می باشد در قـرآن از جایگاه خاصی برخوردار است،

و گفتن آن در اول هرکاری سفارش

و تکرار آن در ابتدای هر سوره نشانه اهمیت آن است...]   

                

[استعانت از خــدا یعنی کمک گرفتن از تمام صفات او،

او رحمن و رحیم است و چشم امیـد ما  به رحمت اوست.

رحمتی گسترده و عمومی برای این جهان و جهان دیگـر...

رحمتی گستـرده و ابـدی

برای همه بدون قصدِ بازگشتِ نتیجـه ، مخصـوصِ خـداوند است] 

                                                                        

 ( تفسیـرنـور جـلــد2 ص 10) 

         

 بسـم الله الرحمن الرحیم ، [نزول آن از عالم اعلای قدرت ،

ظهور آن در حلیه عباراتی برتر از بلاغت، و تأثیر حکیمانه آن

در هدایت بشریت بسی شگفت انگیز است


آنچه دراین آیه مورد توجه است

همان مبدئیت همه کمالاتی است که درجهان ظهور نموده است.]


رحمن دلالت بر رحمت عـامه  و گسترده

و رحیـم دلالت بر رحمت خاصه و محـدود است،


رحمن به همه موجودات است  و رحیم به مؤمنان،


 رحمن در دنیـا و آخـرت و رحیـم درآخـرت.


رحمـن اسـم خـاص بـرای صفت عام ،

و رحیم اسم عـام برای صفت خـاص است.


قرآن که تنها کتاب توحید و برای آخرین تکامل فکری بشر است

سوره هایش با بسم الله شروع میشود تا انسان را متوجه سازد

که همه تعالیم و دستوراتش از مبدأ حـق و از مظهر رحمت است.


دستورگفتن بسم الله در ابتدای همه امور برای این است که روی فکر و دل را

از غیر خــدا به خــدا برگرداند تا انسان همه جهان و هر عملی را

از نگاه توحید بنگرد و از پراکندگی فکری بسوی وحدت گراید


و در اقدام به هر عملی ،

قدرتی بیش از قدرت استعدادی خود کسب و بکار برد 

و فقط به قدرت ناچیز و محدود خود متکی نباشد

چرا که هرعملی که بنام غیرخدا و یا با غفلت از نام خدا انجام گیرد

بهره و نتیجه مطلوب را بدست نخواهد داد که بزرگان دین فرموده اند:


هرعملی که با بسـم الله شروع نشود ابتـر و ناقص است،

 

 

قـرآن تعلیـم می دهد که انسان همه امور را بنام خـداونــد رحمن و رحیم آغاز کند،

و فکر خود را به او پیوند داده و خود را از پراکندگی و نگـرانی برهـاند .


رحمن و رحیم وصف بلاواسطه اسم ذات او میباشد ،

رحمت در انسان عاطفه و احساس لطیفی است

که منشأ حس کمک و خیراندیشی و خیـرخواهی شده

و از انجام تقاضای این عاطفه بدون توقع پاداش

لذت بََرَد ولی درباره خداوند از جهت آثار و ظهور رحمت است،

این عاطفه خیر و خوی انسانی

مانند دیگر استعدادها و فضایل انسانی در ضمیر انسان نهفته است .


توجه به مبدأ رحمت و آثار آن و تکرار این کلمه عاطفـه را در انسـان بیدار   

و بکار می اندازد تا آنکه قلبش سرچشمه رحمت

و از زبان و عملش خیرات بسوی دیگران جاری شود.


اثر تکرار و تذکر همه صفات و نام های خداونـد همین است که

معنا و حقیقت آن را در انسان مستعد ظهور می نماید.       

( پـرتـوی از قـرآن جـلــد 1)


[ یکشنبه 93/7/6 ] [ 7:22 صبح ] [ سـرچشمــه ] [ نظرات () ]

بسم الله الرحمن الرحیم


اوّل هر کاری بســم الله


 [در میان اقوام و ملل مختلف، رسم است که کارهای مهم و با ارزش را به نام بزرگی از

بزرگان خویش که مورد احترام و علاقه آنهاست، شروع می کنند،

تا آن کار میمون و مبارک گردد و به انجام برسد.

البته آنان براساس اعتقادات صحیح یا فاسد خویش عمـل می کنند.

گاهی بنام بتهـا و طاغـوتهـا و گاهی با نـــــام خــدا

و به دست اولیای خـدا کار را شروع می کنند .

چنانکه در جنگ خندق اولین کلنگ را رسـول خـدا (ص) بر زمین زد.]


( تفسیرادبی عـرفانی جـلــد اول ص5)


بسم الله الرحمن الرحیم سر آغاز کتاب الهی است. 

 

بسـم الله نه تنها در ابتـدای قــرآن ، بلکه در آغاز تمام کتابهای آسمانی بوده است. 

 در سرلوحه کار و عمل همه انبیاء بسم الله قـرار داشته است.


وقتی کشتی حضرت نوح در میان امواج طوفان به راه افتاد،

 نـوح (ع) به یاران خود گفت :

سـوار شویـد کـه  (بسم الله مجـریها و مرسیهـا)

یعنی حرکت و توقف این کشتی با نام خدا است.


حضرت سلیمان (ع) نیز وقتی ملکه سبا را به ایمان فرا خـواند

دعوتنامه خود را با جمله بسم الله الرحمن الرحیم آغاز نمود.


حضرت علی (ع) فرمودند:   

بسم الله مایه برکت کارها و ترک آن موجب نافرجامی است. 


بر زبان آوردن  بسـم الله در شروع هر کاری سفارش شده است؛

در خوردن و خوابیدن و نوشتن، سوار شدن بر مرکب و مسافرت و بسیاری کارهای دیگر .

حتی اگرحیوانی بدون نام خدا ذبح شود مصرف گوشت آن حرام است

و این رمز آن است که خوراک انسان های هدف دار و موحد نیز باید جهت الهی داشته باشد. 


روایــاتی در پاداش کسی که اولین بار بسم الله را به کودک یاد بدهد وارد شده است.


 بسم الله آرم و نشانه مسلمانی است

و مسلمان باید همه کارهای او رنگ مسلمانی داشته باشد.

همانگونه که محصولات وکالاهای ساخت یک کارخانه آرم و علامت آن کارخانه را دارد..... 


یا اینکه پرچم هرکشوری هم بر فراز ادارات و مدارس و پادگان های آن کشور است  

و هم بر فراز کشتی های آن کشور در دریاها و هم روی میز اداری کارمندان.

[ برگرفته از تفسیر نور ]

رمــز و راز حروف ، کلمات و سوره های قـرآن

 

قـــرآن آموز را حســاب نَبُـود 

قـــرآن دان را حجـــاب نَبُـود 

قــرآن خــوان را عـــذاب نَبُـود


و نیز قـرآن اصل ایمان است و اسـاس معـرفت،

بـرهـان نبـوت است و معنی رسـالـت،

منشـور هدایت است و قانون حکمت،

نـامـه تذکرت است و صحیفـه رحمت،

شـاهـد حـق است و مایـه حقیقـت،

بیان جلال الوهیت است و نشان جمال ربوبیت.


هرکه را قرآن انیس است خـداونـد او را جلیس است،   

هـرکـه را قـرآن رفیـق است نصیب او را توفیق است،   

و هـرکه را قـرآن امــام ( راهـنمـا) است مقـّرش دارالسّـلام است.  


در مورد رمــز و راز حروف ، کلمات و سوره های قـرآن ،

مفسران و عارفان به قـرآن تا آنجا که درحد فهـم و تشخیص

و استنبـاط آنها بوده است چنین نوشته اند :


 در هر حرفی ارادتی، در هر کلمتی اشارتی ،

در هـر آیتی زیــادتـی ، و در هــر سوره ای سعـادتی است.


و نیز در هر حرفی بـدایتی ، در هر کلمتی هدایتی ،

در هر آیتی اشارتی ، و درهـر سوره ای کرامتی است.


و نیز در هـر الفی آلایی، در هـر بایی بهایی، در هـر تایی تحفـه ای،   

در هـر ثایی ثوابی، در هـر جیمی جوابی ، در هـر حایی حیـایی،

در هـر خایی خواصی، در هـر دالی دوائی، در هـر ذالی ذوقی،

در هـر رایی رضـایی،  در هـر زایی زیـادتی، در هـر سینی سنـایی،

در هـر شینی شفـائی ، در هـر صادی صفـایی، در هر ضادی ضیـائی،

در هـر طایی طهـارتی، در هر ظایی ظرافـتی ، در هـر عینی عنـایتی،

در هر غینی غنیمتی ، در هـر فایی فائـدتی، در هـر قـافی قرابتی،

در هـرکافی کـرامتی، در هـر لامی لـوایی ، در هـر میمی محبتی،

در هـر نـونی نـوایی ، در هـر واوی ولایی، در هـر هـایی هـدایتی،

و در هـر یـایی یمنی و برکتی نهفته است.


( تفسیرادبی عـرفانی جـلــد اول ص5)


پیامبر( ص) فرموده اند:

اگر کسی به صفای اعتقاد و یقین درست قـرآن را بر کوهی بخواند آن کـوه از بیخ برآید.

 

و در قـرآن نیز آمده است :


لَو اَنزَلنا هذَا القُـرآنَ عَلی جَبَلٍ لَرَاَیتَهُ

خاشِعاً مُتَصَدِّعاً ًمِن خَشیةِ الله 

(21- حشـــر) 


تا دل ز علایقـت یگانـــه نشود


یک تیر تـو را سوی نشـانه نشود


تا هـر دو جهـانت از میـانه نشود


کشتی بســلامت به کـرانه نشود


[ چهارشنبه 93/7/2 ] [ 8:49 صبح ] [ سـرچشمــه ] [ نظرات () ]

بسم الله الرحمن الرحیم

 

کَشِـش حَـقّ

 

( اَلّلهُمّ َصَلّ ِعَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّل فَرَجَهُم )

 

بســم الله الــرحمـــن الرحیـــم 


وَ ما کُنتَ تَتلـُوا مِن قَبلِهِ مِن کِتابٍ...

 

(آیه 28 سـوره مبارکه عنکبـوت )

ای محمّــد ؛

مــــــــا تـــــو را اُمِّـــی کردیم یعـنـی نه خواننده نه نویسنده!

نه هـرگــز به مکـتـب رفـتـه و نه هـیــچ معـلــم دیــده!

تا عالمیان بدانند که آنچه تو میگــوئی

و از پیشینیان خبر میدهی،

همه از وحی پاک میگوئی!


در این آیت سِــرّی دیگـر نهفته است:

و آن این است که چون خـداونــد خواست

مصطفی(ص) را به رسالت برگزیند

و سینه ی پاک وی شایسته ی مکاشـفـات خود کند،

از اول شاهـدهای خــــــــدائی بر او کشف کرد

تا آلایش های بشـــری از نهاد او رخت بربست

و سینه ی او از اغـیــار پاک گشت

و از معــلـــومات و مرســـومات بشــــری آزاد شـد!

همه ی پیمبران را از آغاز،

روش قاعده ی دولت و رتبه ی ولایت در نهادشان نهادند،

آنگاه از روش خویش به کشش حــق رسیدند،

لیکن روش مصطفی(ص) را نخست جذبه ی حــــق ساختند،

و پیش از دوره گِل آدم

او را به کمنـــــد کشش پیوسته آراسته کردند

که فـرمود: من پیغمبر بودم وقتی که آدم میان آب وگِل بود!

و همه ی پیغمبران که دریائی بودند،

در برابر دریای محمـّـــدی(ص) قطــره ای بودند!

چون همه از بشریت به نبوت آمدند

و مصطفی(ص) از نبوت به بشریت آمد!!

همگان از دایره ی تفرقت قدم در دایره ی جمع نهادند،

ولی مهتـــــر جهـــــانیــــــــــــــان از دایره ی جمع

برای نجات خـلـق به تفـرقـت آمد!


وَ ما اَرسَـلـنـاکَ اِلا رَحـمَــةً لِلعـالَـمِـیـن

 

و این را تنـــــــــــزل گویند که نوعی از مکارم اخلاق است

 

چنانکه او خود فرمود:


(اِنِّی بُعِـثـتُ لاُتَِّمَ مَکارِمَ الاَخلاق)،

 

من برای تکمیل و تتمیم مکارم اخـــــلاق مبعـــــــوث شدم. 

مست تـو ام از جــرعـه و جام آزادم 

                  

مـرغ تـو ام از دانــــه و دام آزادم


مقصود من از کعـبه و بتخانه تــوئی

                 

ورنه که من از هـر دو مقـام آزادم

 

 

ماهــا  ،  به کـدام آسمـانت جــویـم 

   

 ســروا ،  به کـدام بوستــانـت جویم

  

حـورا ،  به  کــدام خـان و مانت جـویم

     

 سرگشته منــم که من نشــانت جـویم !

 

جانـــــــان من !

 

قائـم آل محمّـــــد (ص)

 

 هـر جمعـــه را به این امیـــد آغاز می کنیم


 

که شـایـد تـــــو در این جمعـــــه بیــــایی


 

و کام تشنــگان عـدالـت را سیـــراب نمـــایی


  این جمعه هم که نیامدید آقا

 

و ما برای تعجیل در فـــــــرج مبارکتــــان

 

همچنـــــان دعـــا می کنیم

 


[ جمعه 93/6/28 ] [ 10:48 عصر ] [ سـرچشمــه ] [ نظرات () ]

بسم الله الرحمن الرحیم

 

شفـــای دل هـــــا


 

 

 

شنیدن نام خـدا موجب هیبت ،

  

و هیبت سبب فنــــــا و غیبت است ،

  

و شنیدن نام رحمن موجب حضــور به حضرت ،

  

و حضــور سبب بقــــا و قــربت است.

  

یکی به شنیـدن نام الله در کشــف جــــلال مدهـوش ،

  

و یکی به شنیدن نام رحیـــم در بســاط جمـــال بی هــوش،

  

و الله اخبـار از قــدرت او بر ابــــــــــداع است.

 

الاهــــی ؛

 

همـه عالم تو را می خواهنـد  تا تو کـرا خواهی؟

 

بنــازد کسی که تــــــــــــــو او را خـواهی،

 

که  اگر بمــاند تــو او را در راهی. 

 

  

آن را که خواست در ازل خواست،

  

و آن را کــــه نــواخـــت در ازل نواخــت،

  

کارها در ازل کـــرده و امـــــروز می نمـــاید،

  

سخن ها در ازل فرموده و امــروز می شنـوانــد،

  

خلعـت ها در ازل دوختــــه و امــــــروز می پوشــاند.  

 

 

 

 

بسـم الله کلمه ای است که 

شفـای دل ها و ضیـاء روح هاست ،

 

 

خـداونـدی که نام او دل هـا را بستـان است 

و یــــاد او شمـــــع شبستـان،

 

  

 بسـم الله نام خداوندی است که 

مهــر او زندگانی دوستان است

و یک نفس با او به دوگیتــــی ارزان !

 

  

یک لحظه انس با او خوش تر از جان است

و یک نظر از او به صد هـزار جان رایگان.

  

این قـرآن ، نامـه خـداونــد کریـم است،  

بنــدگان را یادگار مهـر قـدیــم است ،

 

 

نامه ای که مستودع آن در جهـان است

و مستقـرّ آن در میـــــان جـــان،

 

همـه اندام بنده به نام دوست نیــوشـــان ( شنـوا) است 

و نـام دوست جــاودان،

 

 نامـــه خبـــــر است  و خبــــــــر پیشبـــاز عیــــان است. 


 

 

مولای من ؛ محبوب دل هـــا ؛ منجی انسان هـــا ؛

 

یک دم گمان مبــر که زیــاد تـــو غافلم

بنشستم ار خمــوش خـــدا داند و دلــم

یک دم گمان مبرکه مرا جز تو یار خواهـد بود

 دلم جز از تــو کسی را شــکار خواهـد بود


[ دوشنبه 93/6/24 ] [ 10:6 صبح ] [ سـرچشمــه ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
امکانات وب


بازدید امروز: 60
بازدید دیروز: 420
کل بازدیدها: 94362