سفارش تبلیغ
صبا ویژن

سرچشمـــه فضیـلـــت ها ؛ امـــام مهــدی علیــه السلام
* لینک دوستان

بسم الله الرحمن الرحیم

 

سیمای ایران

 

از زمان صفویه تا زمان ظهور


 

الف : پیشگوئی های شاه نعمت الله ولی ؛ او از عرفای قرن هشتم و معاصر خواجه حافظ شیرازی بوده و 95 سال عمر کرده است و مزار او در ماهان کرمان واقع است و شهید مطهری در جلد 14 مجموعه آثار خود ؛ صفحه 577 او را اجمالاً توثیق کرده و او  را از معاریف و مشاهیر عرفا خوانده اند که نسب به علی (ع) می برد. پیش بینی های او شامل وقایع دوران صفویه و بعد از آن می شود و اهمیت آن از این جهت است که صفویه ، قرنها پس از مرگ او به قدرت رسیده اند. و همه ی پیشگوئی های وی تا کنون به وقوع پیوسته است !

 

قدرت کردگار می بینم ***** حالت روزگار می بینم
از نجوم این سخن نمی گویم ***** بلکه از کردگار می بینم
ازسلاطین گردش دوران ***** یک به یک را سوار می بینم
هر یکی را به مثل ذره نور ***** پرتوی آشکار می بینم

آخر پادشاهی صفوی***یک حسینی به کار می بینم (شاه سلطان حسین)

نادری در جهان شود پیدا***قامتش استوار می بینم
آخر عهد نوجوانی او***قتل او آشکار می بینم
شهر تبریز را چو کوفه کنند***شهر طهران قرار می بینم

از شهنشاه ناصرالدین شاه***شیونی بیم دار می بینم
در شب شنبه ماه ذیقعده***تن او بر کنار می بینم
بعد از آن شه مظفرالدین را***تو بدان برقرار می بینم

بعداز آن دیگری فنا گردد ***** شاه دیگر بکار می بینم
که محمد بنام او باشد ***** تیغ او آب دار می بینم(محمد شاه)
چهارده سال پادشاهی او***** دولتش کامکار می بینم
سال کز مرغ می شود پیدا ***** فوت او آشکار می بینم

بعدازآن دیگری فنا گردد ***** پسرش یادگار می بینم( احمد شاه )
غین و ده دال چون گذشت از سال***** بوالعجب روزگارمی بینم

 

گرد آیینه است سیر جهان ***** گرد و رنگ و غبار می بینم

شه چو بیرون رود زجایگاهش ***** شاه دیگر بکار می بینم

(خروج احمد شاه و آغاز سلطنت رضا شاه)  


احتساب و حساب در عهدش ***** سست و بی اختیار می بینم
ظلم پنهان خیانت و تزویر ***** بر اعاظم شعار می بینم
دولتش بی حساب میدانم ***** مکنتش بی حساب می بینم
در حقیقت شهی بود ظالم ***** عاری از گیر و دار می بینم
علمای زمان او دائم ***** همه را تار و مار می بینم
دایم اسبش بزیر زین طلا ***** کمتران را سوار می بینم
جنگ سختی شود تمام جهان ***** کوه و صحرا تبار می بینم

(جنگ جهانی دوم)

 
کار و بار زمانه وارانه ***** قحط و هم ننگ و عارمی بینم

(قحطی و حضور نیروهای اشغالگر در ایران) 


عدل و انصاف در زمانه وی ***** همچو هیمه به نار می بینم
کهنه رندی به کار اهریمنی ***** اندرین روزگار می بینم

 (اشاره به استعمار انگلستان) 


متصف بر صفات سلطان است ***** لیک من گرگ وار می بینم
جون دو ده سال پادشاهی کرد ***** شهیش را تبار می بینم

 ( تبعید رضا شاه از ایران)

پسرش چون به تخت بنشیند ***** بوالعجب روزگار می بینم

 ( آغاز سلطنت محمد رضا پهلوی )


غارت و قتل مردم ایران ***** دست خارج به کار می بینم
نوجوانی مثال سرو بلند ***** رستمش بنده وار می بینم
در امور شهی است بی تدبیر***** لیکنش بخت یار می بینم
بس فرو مایگان بی حاصل ***** حامل کار و بار می بینم

در زمانش وفا و عهد درست***همچو یخ در بهار می بینم
مذهب و دین ضعیف می یابم***مُبتدع افتخار می بینم
ظلم پنهان ، خیانت و تزویر***بر اعاظم شعار می بینم
ظلمت ظلم ظالمان دیار***بیحد وبی شمارمی بینم
ماه را روسیاه می بینم***مهر را دل فکار می بینم
دولتِ مرد و زن رود به فنا***حال مردم فکار می بینم
اندکی دین اگر بود آن روز***در حد کوهسار می بینم
جنگ و آشوب و فتنه و بیداد***از یمین و یسار می بینم
در خراسان و مصر وشام و عراق***فتنه و کارزار می بینم
دور ایشان تمام خواهد شد***لشگری را سوار می بینم

قصه ای بس غریب می شنوم***غصه ای در دیار می بینم

شور و غوغای دین شود پیدا ***** سر بسر کارزار می بینم

 (انقلاب اسلامی)


دولت مرد و زن رود به فنا ***** حال مردم فکار می بینم
بعداز آن شاهی از میان برود ***** دولتی پایدار می بینم
نایب مهدی آشکار شود ***** نوع عالی تبار می بینم

 ( امام خمینی و تشکیل جمهوری اسلامی)

پادشاهی تمام دانایی***سروری با وقار می بینم
بندگان جناب حضرت او***سر بسر تاجدار می بینم
تا چهل سال ای برادر من***دوره شهریار می بینم

بعد از آن خود امام خواهد بود***که جهان را مدار می بینم
پادشاهی تمام دارنده ***** سروری با وقار می بینم
بندگان جناب حضرت او ***** سر بسر تاجدار می بینم

(اشاره به جایگاه رئیس جمهور در ایران)

دور ایشان تمام خواهد شد ***** لشگری را سوار می بینم
قائم شرع آل پیغمبر ***** به جهان آشکار می بینم
( م ح م د) می خوانند ***** نام آن نامدار می بینم
در کمربند آن سپهر وقار ***** تیغ چون ذوالفقار می بینم
سمت مشرق زمین طلوع کند ***** گور دجال زار می بینم
رنگ یک چشم او بچشم کبود ***** خری بر خر سوار می بینم
هر قدم ازخرش بود میلی ***** دورگردون غبارمی بینم

 (منظورامواج رادیویی و ماهواره ها است)


آل سفیان همه طلوع کنند ***** همه کس را فکار می بینم

هم مسیح از سما فرود آید ***** پس کوفه غبار میبینم

مهدی وقت و عیسیِ دوران***هر دو را شهسوار می بینم

 صورت و سیرتش چو پیغمبر***علم و حلمش شعار می بینم
جنگ سختی شود تمام جهان***کوه وصحرا تباه می بینم

 (جنگ جهانی سوم)


مردمان جهان ز دخت و پری***جملگی در فرار می بینم

سوی مشرق زمین طلوع کند***قتل دجال زار می بینم
دین و دنیا از او شود معمور***خلق از او بخت یار می بینم
هفت باشد وزیر سلطانم***همه را کامکار می بینم
عاصیان از امام معصومم***خجل و شرمسار می بینم
گرگ بامیش ،شیر با آهو***در چرا برقرار می بینم


آل سفیان تمام کشته شوند ***** با هزاران سوار می بینم
از دم تیغ عیسی مریم ***** قتل دجال زار میبینم
مسکنش شهر کوفه خواهد بود ***** دولتش پایدار می بینم
زینت شرع دین از اسلام ***** محکم و استوار می بینم
کار داران نقد اسکندر ***** همه در راه کار می بینم

نه درودی بخود همی گویم ***** بلکه از سرّ یار می بینم
نعمت الله نشسته در کنجی ***** همه را در کنار می بینم


 

ب : سخنان استاد رائفی پور در این زمینه :

 

وقتی فکر میکنم که انقلاب باید به کمال عقل برسه تا مدیرش و صاحبش بیاد و انقلاب سه سال دیگه  40 ساله میشه .

 

وقتی اوضاع منطقه و جهان رو تا سه سال دیگه پیش بینی میکنم

 

وقتی میبینم رهبرم تا سه سال دیگه 79 ساله میشه

 

وقتی فکر میکنم اگر خورشید بیاد ماه میره .

 

وقتی روایات مربوط به داعش رو میبینم که 7سال غارت و خونریزی میکنن و سه سالش مونده .

 

وقتی گفته اند سه سال قبل از آمدنش راه حج بسته میشه .

 

وقتی تقویم سه سال دیگر جمعه 23 رمضان را نشان میدهد .

 

وقتی بعد از مرگ عبدالله حکومتهای کمتر از یکسال شکل میگیره

 

وقتی اردن خودش رو برای نقش آفرینی در منطقه آماده میکنه

 

وقتی اربعین و شناسایی حسین به جهانیان اینقدر چشمگیر شده .

 

وقتی یادم میاد که آیه الله بهجت قبل از وفاتشون فرمودند جوانها و پیرمردها ظهور رو درک میکنند .

 

و وقتی آیه 23 سوره مایده از قرانی رو میبینم که همه چیز در خودش ذکر کرده و تنها جایی است که به آن دو مردی که نعمت ولایت داده شده اند اشاره داره و پی میبرم که رهبران ایران فقط دو نفرند !

 

وقتی فرموده اند ظهور کاملا طبیعی اتفاق میفته .

 

وقتی فرموده اند ظهور بعد از افول همه مکاتب دنیا واقع میشه

 

و فوکویاما میگه دنیا با لیبرالیسم امریکا به پایان میرسه .

و ....

از توافق هسته ای نگران نمیشم و به این نتیجه میرسم که بدون اینکه بخوام زمان تعیین کنم باید قاطعانه بگم که ظهور خیلی نزدیکه و فقط باید آماده بشیم.

 

آیا می دانید از 1200 نشانه که در پیش گویی ها برای ظهور ذکر شده فقط 5 نشانه باقی مانده ؟

 

ایا می دانید آن 5 نشانه به فاصله ی کمتر از یک سال تا 15 روز قبل از ظهور اتفاق خواهد افتاد ؟

 

ایا می دانید آن 5 نشانه قطعی :

1.ظهور یمانی

2.ظهور سفیانی

3.صیحه ی آسمانی

4.خسف بیداء

5.قتل نفس زکیه است


ایا می دانید با دعا می شود ظهور را نزدیک کرد ؟

 

قوم بنی اسرائیل که در انتظار منجیشان بودند (حضرت موسی)... با دعا 170سال از سال های غیبت را خدا بر آنان بخشید


پس چرا ما غافلیم ...

 

پس چرا ما دعا نکنیم...

 

تا میتوانید صلوات و دعای فرج (الهی عظم البلاء) بخوانید ...

 

اللهم عجل لولیک الفرج


[ سه شنبه 94/10/22 ] [ 2:21 عصر ] [ سـرچشمــه ] [ نظرات () ]

بسم الله الرحمن الرحیم

 

37 سـال قبـل در چنین روزی 

  1357/10/19

شهیــد حاج محمّـد تـرابی

 

 

 با شلیک گلوله عوامل رژیم سفّـــــاک پهلــوی

به درجـــه رفیــــع شهــــــادت نائل آمد

        

الهــی؛ آنچـه برمــا آراسـتــی خـریـدیـم، 

و ازهـر دو جهـان محبت و جـامـه بـلا بریـدیـم 

و پـرده عافیت دریـدیــــم، تــــا به لقـایت رسیدیـم

 

آن کس که تو  را شناخت  جـان را چه کند ؟  

فـرزنـد و عیـــال و  خانمــان را  چــه  کنــد ؟ 

دیــوانـــه کنــی هـر دو جهـــانــش بخشـی

دیوانـه  تـــــو  هر دو جهـان  را چـــه  کنــد ؟ 


 

 

نوزده دی 1356

 

روز نوزدهم دی ماه، یادآور حماسه بزرگ و با شکوهی است که برگ دیگری از کتاب زرین انقلاب اسلامی را رقم زد. 19 دی سالروز قیام خونین مردم قــــــــــم است؛ همان روزی که در تاریکی استبداد و ستم روزنه ها را به سوی روشنایی گشود و روند انقلاب را به گونه ای شکل داد که طومار دو هزار و پانصد ساله نظام شاهنشاهی در مدت زمان کوتاهی در هم پیچیده شود.

این روز بزرگ و به یاد ماندنی را گرامی می داریم و بر شهیدان و ایثار گران این حماسه جاوید درود می فرستیم .

نوزده دی ماه در میان روزهای انقلاب همچون خورشیدی در آسمان نیلگون می درخشد ؛ خورشیدی که در فصل سرما نهضت را گرمایی دوباره بخشید و امید به فتح را در دل ها زنده کرد. نوزدهم دی ماه جاری شدن آیه «اِنّا فَتَحْنا لَکَ فَتْحَا مُبینا» (18) بر لب های تفتیده انقلاب بود. قیام 19 دی، در ماه محرم، ماه پیروزی خون بر شمشیر، مژده فتح دیگری را برای اسلام به ارمغان آورد. درخت سرخ انقلاب جوانه زد و شکوفه های استقلال و آزادی سبز شد تا در بهمن 57 به بار بنشیند. اینک سالروز آن حماسه هاست و امروز یاد آور جلوه های ایثار و شهادت است. نوزده دی ماه یادآور تکبیرهایی است که در برابر شلیک هر گلوله، فضای کفرآلود آن زمان را می شکافت و چون تیری بر قلب طاغوت می نشست.

یاد شهدای مظلوم و گلگون کفن قیام 19 دی و تمامی شهدای اسلام و انقلاب را گرامی می داریم و خالصانه ترین درودها را به روان پاکشان تقدیم می کنیم.

 

نوزده دی 1357

 

شهادت عارف فرزانه و مجاهد فی سبیل الله

 

شهید انقلاب اسلامی ایران

 

شهید معظّم حاج محمد ترابی

 

گرامی بــاد


شهـیــد والا مقــام حاج محـمّــد تــرابی   درتاریخ نهم اسفـنــد ماه 1306شمسی  درسرچشمه زارچ از توابع استان یــزد دیده به جهان گشود، پدرش مرحوم ملا غلامرضا ترابی. روحانی وارسته ای از طبقه متوسط جامعه بود که شـغــل اصـلـیش کشاورزی و دامداری بود و روحانیت را، و نیز برپا کردن  مجالس ذکـر و یــاد اباعـبـدالله الحسین(ع) و امور خیر و عام المنفعه مانند احداث و تعمیر مسجـد و حسینیه و آب انبار را براساس علاقه و اعـتقـادات خود انجام میداد 

شهـیـد دوران کودکی و تحصیلات قدیمه را درکنار پــدر بزرگــوار خود گـذرانـد، و روحیه سخت کوشی و نیز علاقمندی به اسلام  و خاندان پیامبر(ص) و ائمه طاهرین(ع)، و دفاع از حق، روز بروز در او تقویت میشد،  به همین سبب از معـلـومات سیاسی اجتماعی خوبی برخوردار بود و با سخـنـرانی در مجالس خصوصی و عمومی به روشنگری مردم و دوستانش می پرداخت، و این روحیه حــق طلبی و بینش سیاسی بود که او را به مبارزه  با رژیم شاهنشاهی کشانید، و عـلیـرغـم تذکرات و اخطارها و تهـدیدهای مسئولین نظام حتی یک لحظـه هم دست از مبارزه برنداشت،

این انقلابی مبارز در سال 1337 با مهاجرت به کاشمر، آن شهــر را برای اقـامت انتخاب و تا آخـرعمــرشــریفــش درآن شهر سکونت، و با داشتن مغازه ای در مرکز شهـر جزو  بازاریان متدین و متعهــد آن شهـر شناخته شده، صداقـت، تدیّن، نیکنامی، امانتــداری و رازداری این شهید عزیز که شیفته امام خمینی و مشتاق دیدار این یار دیرین بود بزودی زبانـزد خاص و عام گردید،

ایشان در سال 1350 به زیارت خانه خدا و انجام مناسک حج تمتع موفق، و در آن سفــر روحانی در کنار جبــل الرحمه از مولایش حسـیــن (ع) سرمشق مبارزه و جهاد گرفت، و با امام شهـیــدان میثــاق خون امضاء و پس از بازگشت از حج ، سرسخت تر و پرتلاش تر از قبل به افشاگری جنایات رژیم شاهنشاهی و مبارزه بی امان با آن دستگاه جبار و خون آشام پرداخت،

با شروع نهضت اسلامی ملت ایران، شجاعانه پرچم انقلاب را بدوش گرفته پیشاپیش جمعـیـت تظاهــرکننده حرکت می کرد، او بارها مورد تعـقیب و بازخواست و تهدید مأمورین دولتی قــرارگرفته ولی بعـلـت وجهه مردمی که داشت او را رها میکردند، تا عاقبت با نقـشــه ای مزورانه او را در تظاهـــرات مورخ10/19/ 1357 درحالیکه پیشاپیش جمعیت بود هدف گلوله قرار داده و به شهــــادت رساندند.

شهادت ایشان نقطه عطفی در مبارزات مردم کاشمـر شـده، سرفصل جدیدی در مبارزات مردم این شهـر عـلـیـه رژیم ستمشاهی گشود ، چنانکه در مراسم تشییع جنازه وی مردم با فـریادهای خروشان عـلیـه رژیم شعـار میدادند. ادامه همین مبارزات مردمی به رهبری داهیانه رهـبــر فـقیــد انقـلاب اسلامی حضــرت امــام خمیـنی (ره)  موجب تحقـق اراده خـداونــدی مبنی بر حاکمیت اســلام و مستضعفین گردیده، انقــلاب اســلامی به پیروزی رسید و مراسم اربعـیـن شهید معـظـم که تربت پاکش در سالن امام زاده حمز‌ه ابن موسی(ع) در شهر کاشمر میباشد، در اولین هفته بهـار آزادی برگزار شد.

در مجلس بزرگداشت این شهید  که اولین شهید زادگاهش شهر زارچ میباشد، و در اوائل بهمن ماه  1357 در مهدیه سرچشمه زارچ برگزار شد ، علاوه بر مردم زارچ ، گروه های زیادی از اقشار مختلف مردم یزد نیز بصورت راهپیمائی و تظاهرات علیه رژیم شرکت نمودند که حضور این جمعیت عظیم و خروشان موجب وحشت نیروهای پلیس گردیده، ژاندارمری بحالت آماده باش درآمده ، اطراف مهــدیـــه را در محاصره خود گرفتند

سرلوحه زندگی این شهید بزرگوار حدیث شریفی از مولایش امام عـلـی (ع) بوده که در دفترچه یادداشتش نوشته و پیوسته ورد زبانش بود: (( فرد یا جامعه ای که از جهــاد روی بگــرداند خـداونـد آن فــرد یا  جامعه  را به ذلّـت و خـــواری مبتـــلا می ســازد ))

                        روحش شاد و یـادش  گرامی باد

 

شــــــــادی روح شهـــــدا ؛ الفاتحــــــة مع الصلـــــوات[ شنبه 94/10/19 ] [ 9:16 صبح ] [ سـرچشمــه ] [ نظرات () ]

بسم الله الرجمن الرحیم

 

سال جدیـــــد میــــــــلادی


و

 

وحــدت ادیــــــان الهـــــی


 

ضمن تبریک این ایام به همه مسلمانان و مسیحیان ، بالاخص در کشور عزیزمان ،

اینک که غالبا به وحدت شیعه و سنی سخن گفته شد؛

با توجه به آغاز سال نو مسیحی ؛

لازم شد تا درباره صلح و امنیت از دریچه ادیان الهی بنگریم.

بدون شک همه ادیان و پیامبران الهی از طرف خداوند برای ترویج توحید، برابری، صلح و امنیت برای رسیدن بشریت به کمال مامور شدند.

با گذشت زمان و وسوسه‌های شیطانی و خودکامگی‌ها که منجر به دور شدن از دین و پیامبران شد، انحرافاتی نیز پدید آمد که منتج به نابرابری، بی‌عدالتی، کشتار و عدم صلح و امنیت گردید.

از نظر اسلام ؛ پیروان همه ادیان الهی حق زندگی پر از صلح و مسالمت آمیز دارند. ولی در برخی جوامع ، نقض صلح و امنیت دیده می‌شد.

نمونه‌های آن، نقض صریح حقوق بشر و تجاوز در فلسطین اشغالی ، جنایت اسفبار زاریا در نیجریه ، محدودیت‌ها علیه شیعه در جمهوری آذربایجان ، یا برخی قوانین منع حجاب در دولت‌های غربی ، یا نژاد پرستی در آمریکا و... .

اینها، همه بیانگر نقض حقوق بشر است.

مدعیان دموکراسی و حقوق بشر در غرب برای ابتدائی‌ترین اصول حقوق بشر هیچ گونه احترامی قائل نیستند.

ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت اعلام می‌دارد :

تمام ابنای بشر آزاد‌ زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند.

عقلانیت و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر برادرانه رفتار کنند.

در روایات و مستندات همه ادیان الهی از جمله دین مبین اسلام و بالاخص در قرآن کریم و احادیث به توحید ، عدالت ، برابری و صلح اشاره شده است.

نمونه آن، آیه 64 سوره مبارکه آل عمران است که تاکید بر اشتراکات ادیان ، یعنی اشاره به خدا پرستی دارد و نمونه‌ای از زندگی مسالمت آمیز ادیان الهی است.

قُلْ یَا أَهْلَ الْکِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى کَلَمَةٍ سَوَاء بَیْنَنَا وَبَیْنَکُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِکَ بِهِ شَیْئًا وَلاَ یَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

بگو اى اهل کتاب بیایید بر سر سخنى که میان ما و شما یکسان است بایستیم که جز خدا را نپرستیم و چیزى را شریک او نگردانیم و بعضى از ما بعضى دیگر را به جاى خدا به خدایى نگیرد پس اگر [از این پیشنهاد] اعراض کردند بگویید شاهد باشید که ما مسلمانیم [نه شما]

اسلام دین رأفت و رحمت
اسلام علیه ادیان دیگر نیست. اسلام همان دینی است که وقتی بر مناطق غیر مسلمان مسلط شد، اصحاب ادیان از رحمت اسلام شکرگزاری کردند و گفتند شما بر ما از حکام قبلی خودمان مهربانتر هستید. در همین منطقه‌ی شامات، وقتی فاتحان اسلامی وارد شدند، یهودیان و مسیحی‌هایی که در منطقه بودند، به آنها گفتند شما مسلمانها بر ما مهربانید. آنها با مردم مهربانی کردند. اسلام دین رأفت است، دین رحمت است؛ رحمةً للعالمین است. اسلام به مسیحیت می‌گوید: «تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم»(1). مشترکات را با آنها مورد ملاحظه قرار می‌دهد. اسلام علیه ملتهای دیگر نیست، علیه ادیان دیگر نیست؛ علیه زور است، علیه ظلم است، علیه استکبار است، علیه سیطره‌جوئی است. سیطره‌جویان و ظالمان و مستکبران این حقیقت را بعکس در دنیا وانمود می‌کنند. آنها از همه‌ی امکانات هم استفاده می‌کنند؛ از هالیوود گرفته تا امکانات تبلیغاتی، تا اسلحه و نیروهای نظامی، برای اینکه عکسِ این را تبلیغ کنند و به دنیا نشان بدهند.1386/01/17
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار کارگزاران نظام 1386/1/17

اندیشمندان جهان اسلام باید آیات قرآن را تبیین و دنیای اسلام را از خطرات و موانع وحدت آگاه کنند.

آنها در این راه می‌توانند از ظرفیت‌های موجود ازجمله کنفرانس وحدت اسلامی که به همت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی برگزار می‌شود، استفاده کنند.

متاسفانه انفعال برخی سازمان‌های بین‌المللی باعث شده عده‌ای متحجر با نام اسلام، دست به تجاوز و کودک‌کشی بزنند.

 

در کشور عزیزمان، جمهوری اسلامی ایران که همواره منادی صلح ، امنیت ، دوستی و برابری بوده است ، می‌بینیم ادیان و فرق بدون هیچ مشکلی در کنار یکدیگر زندگی مسالمت آمیز دارند و بر اشتراکات تاکید می‌ورزند.

نمونه بارز این اشتراکات ، شهدای اهل تسنن مسلمان و شهدای گرانقدر زرتشتی ، کلیمی ، و مسیحی هستند که در کنار برادران و خواهران شیعه از میهن خود در برابر تعرضات دشمن به دفاع پرداختند.

جوامعی که دارای ادیان مختلف هستند ، بالاخص دولت‌های غربی که مدعی حقوق بشرند ، باید از نمونه موفق جمهوری اسلامی ایران الگو بگیرند.

امیدواریم سال 2016 میلادی ، سالی پر از صلح و امنیت پایدار برای بشریت باشد.

 

و به نظر ما تنها یک نفر است که می تواند اراده ی خداوندی را

در وحدت ادیان و رفع اختلافات و پراکندگی ها و تشکیل حکومت واحد جهانی اقدام نماید ،


او حجت خــــــدا بر روی زمین و آخــــرین حلقه سلسه ی انبیاء و اولیاء الهی است ،

او سرور و و مولا و آقای جهانیان ، حضرت حجة ابن الحسن العسکری ،

امام مهــــدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است .


[ پنج شنبه 94/10/10 ] [ 2:52 عصر ] [ سـرچشمــه ] [ نظرات () ]


.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
امکانات وب


بازدید امروز: 4
بازدید دیروز: 281
کل بازدیدها: 496769
*