سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

سرچشمـــه فضیـلـــت ها ؛ امـــام مهــدی علیــه السلام
* لینک دوستان

بسم الله الرحمن الرحیم

 

سیمای ایران

 

از زمان صفویه تا زمان ظهور


 

الف : پیشگوئی های شاه نعمت الله ولی ؛ او از عرفای قرن هشتم و معاصر خواجه حافظ شیرازی بوده و 95 سال عمر کرده است و مزار او در ماهان کرمان واقع است و شهید مطهری در جلد 14 مجموعه آثار خود ؛ صفحه 577 او را اجمالاً توثیق کرده و او  را از معاریف و مشاهیر عرفا خوانده اند که نسب به علی (ع) می برد. پیش بینی های او شامل وقایع دوران صفویه و بعد از آن می شود و اهمیت آن از این جهت است که صفویه ، قرنها پس از مرگ او به قدرت رسیده اند. و همه ی پیشگوئی های وی تا کنون به وقوع پیوسته است !

 

قدرت کردگار می بینم ***** حالت روزگار می بینم
از نجوم این سخن نمی گویم ***** بلکه از کردگار می بینم
ازسلاطین گردش دوران ***** یک به یک را سوار می بینم
هر یکی را به مثل ذره نور ***** پرتوی آشکار می بینم

آخر پادشاهی صفوی***یک حسینی به کار می بینم (شاه سلطان حسین)

نادری در جهان شود پیدا***قامتش استوار می بینم
آخر عهد نوجوانی او***قتل او آشکار می بینم
شهر تبریز را چو کوفه کنند***شهر طهران قرار می بینم

از شهنشاه ناصرالدین شاه***شیونی بیم دار می بینم
در شب شنبه ماه ذیقعده***تن او بر کنار می بینم
بعد از آن شه مظفرالدین را***تو بدان برقرار می بینم

بعداز آن دیگری فنا گردد ***** شاه دیگر بکار می بینم
که محمد بنام او باشد ***** تیغ او آب دار می بینم(محمد شاه)
چهارده سال پادشاهی او***** دولتش کامکار می بینم
سال کز مرغ می شود پیدا ***** فوت او آشکار می بینم

بعدازآن دیگری فنا گردد ***** پسرش یادگار می بینم( احمد شاه )
غین و ده دال چون گذشت از سال***** بوالعجب روزگارمی بینم

 

گرد آیینه است سیر جهان ***** گرد و رنگ و غبار می بینم

شه چو بیرون رود زجایگاهش ***** شاه دیگر بکار می بینم

(خروج احمد شاه و آغاز سلطنت رضا شاه)  


احتساب و حساب در عهدش ***** سست و بی اختیار می بینم
ظلم پنهان خیانت و تزویر ***** بر اعاظم شعار می بینم
دولتش بی حساب میدانم ***** مکنتش بی حساب می بینم
در حقیقت شهی بود ظالم ***** عاری از گیر و دار می بینم
علمای زمان او دائم ***** همه را تار و مار می بینم
دایم اسبش بزیر زین طلا ***** کمتران را سوار می بینم
جنگ سختی شود تمام جهان ***** کوه و صحرا تبار می بینم

(جنگ جهانی دوم)

 
کار و بار زمانه وارانه ***** قحط و هم ننگ و عارمی بینم

(قحطی و حضور نیروهای اشغالگر در ایران) 


عدل و انصاف در زمانه وی ***** همچو هیمه به نار می بینم
کهنه رندی به کار اهریمنی ***** اندرین روزگار می بینم

 (اشاره به استعمار انگلستان) 


متصف بر صفات سلطان است ***** لیک من گرگ وار می بینم
جون دو ده سال پادشاهی کرد ***** شهیش را تبار می بینم

 ( تبعید رضا شاه از ایران)

پسرش چون به تخت بنشیند ***** بوالعجب روزگار می بینم

 ( آغاز سلطنت محمد رضا پهلوی )


غارت و قتل مردم ایران ***** دست خارج به کار می بینم
نوجوانی مثال سرو بلند ***** رستمش بنده وار می بینم
در امور شهی است بی تدبیر***** لیکنش بخت یار می بینم
بس فرو مایگان بی حاصل ***** حامل کار و بار می بینم

در زمانش وفا و عهد درست***همچو یخ در بهار می بینم
مذهب و دین ضعیف می یابم***مُبتدع افتخار می بینم
ظلم پنهان ، خیانت و تزویر***بر اعاظم شعار می بینم
ظلمت ظلم ظالمان دیار***بیحد وبی شمارمی بینم
ماه را روسیاه می بینم***مهر را دل فکار می بینم
دولتِ مرد و زن رود به فنا***حال مردم فکار می بینم
اندکی دین اگر بود آن روز***در حد کوهسار می بینم
جنگ و آشوب و فتنه و بیداد***از یمین و یسار می بینم
در خراسان و مصر وشام و عراق***فتنه و کارزار می بینم
دور ایشان تمام خواهد شد***لشگری را سوار می بینم

قصه ای بس غریب می شنوم***غصه ای در دیار می بینم

شور و غوغای دین شود پیدا ***** سر بسر کارزار می بینم

 (انقلاب اسلامی)


دولت مرد و زن رود به فنا ***** حال مردم فکار می بینم
بعداز آن شاهی از میان برود ***** دولتی پایدار می بینم
نایب مهدی آشکار شود ***** نوع عالی تبار می بینم

 ( امام خمینی و تشکیل جمهوری اسلامی)

پادشاهی تمام دانایی***سروری با وقار می بینم
بندگان جناب حضرت او***سر بسر تاجدار می بینم
تا چهل سال ای برادر من***دوره شهریار می بینم

بعد از آن خود امام خواهد بود***که جهان را مدار می بینم
پادشاهی تمام دارنده ***** سروری با وقار می بینم
بندگان جناب حضرت او ***** سر بسر تاجدار می بینم

(اشاره به جایگاه رئیس جمهور در ایران)

دور ایشان تمام خواهد شد ***** لشگری را سوار می بینم
قائم شرع آل پیغمبر ***** به جهان آشکار می بینم
( م ح م د) می خوانند ***** نام آن نامدار می بینم
در کمربند آن سپهر وقار ***** تیغ چون ذوالفقار می بینم
سمت مشرق زمین طلوع کند ***** گور دجال زار می بینم
رنگ یک چشم او بچشم کبود ***** خری بر خر سوار می بینم
هر قدم ازخرش بود میلی ***** دورگردون غبارمی بینم

 (منظورامواج رادیویی و ماهواره ها است)


آل سفیان همه طلوع کنند ***** همه کس را فکار می بینم

هم مسیح از سما فرود آید ***** پس کوفه غبار میبینم

مهدی وقت و عیسیِ دوران***هر دو را شهسوار می بینم

 صورت و سیرتش چو پیغمبر***علم و حلمش شعار می بینم
جنگ سختی شود تمام جهان***کوه وصحرا تباه می بینم

 (جنگ جهانی سوم)


مردمان جهان ز دخت و پری***جملگی در فرار می بینم

سوی مشرق زمین طلوع کند***قتل دجال زار می بینم
دین و دنیا از او شود معمور***خلق از او بخت یار می بینم
هفت باشد وزیر سلطانم***همه را کامکار می بینم
عاصیان از امام معصومم***خجل و شرمسار می بینم
گرگ بامیش ،شیر با آهو***در چرا برقرار می بینم


آل سفیان تمام کشته شوند ***** با هزاران سوار می بینم
از دم تیغ عیسی مریم ***** قتل دجال زار میبینم
مسکنش شهر کوفه خواهد بود ***** دولتش پایدار می بینم
زینت شرع دین از اسلام ***** محکم و استوار می بینم
کار داران نقد اسکندر ***** همه در راه کار می بینم

نه درودی بخود همی گویم ***** بلکه از سرّ یار می بینم
نعمت الله نشسته در کنجی ***** همه را در کنار می بینم


 

ب : سخنان استاد رائفی پور در این زمینه :

 

وقتی فکر میکنم که انقلاب باید به کمال عقل برسه تا مدیرش و صاحبش بیاد و انقلاب سه سال دیگه  40 ساله میشه .

 

وقتی اوضاع منطقه و جهان رو تا سه سال دیگه پیش بینی میکنم

 

وقتی میبینم رهبرم تا سه سال دیگه 79 ساله میشه

 

وقتی فکر میکنم اگر خورشید بیاد ماه میره .

 

وقتی روایات مربوط به داعش رو میبینم که 7سال غارت و خونریزی میکنن و سه سالش مونده .

 

وقتی گفته اند سه سال قبل از آمدنش راه حج بسته میشه .

 

وقتی تقویم سه سال دیگر جمعه 23 رمضان را نشان میدهد .

 

وقتی بعد از مرگ عبدالله حکومتهای کمتر از یکسال شکل میگیره

 

وقتی اردن خودش رو برای نقش آفرینی در منطقه آماده میکنه

 

وقتی اربعین و شناسایی حسین به جهانیان اینقدر چشمگیر شده .

 

وقتی یادم میاد که آیه الله بهجت قبل از وفاتشون فرمودند جوانها و پیرمردها ظهور رو درک میکنند .

 

و وقتی آیه 23 سوره مایده از قرانی رو میبینم که همه چیز در خودش ذکر کرده و تنها جایی است که به آن دو مردی که نعمت ولایت داده شده اند اشاره داره و پی میبرم که رهبران ایران فقط دو نفرند !

 

وقتی فرموده اند ظهور کاملا طبیعی اتفاق میفته .

 

وقتی فرموده اند ظهور بعد از افول همه مکاتب دنیا واقع میشه

 

و فوکویاما میگه دنیا با لیبرالیسم امریکا به پایان میرسه .

و ....

از توافق هسته ای نگران نمیشم و به این نتیجه میرسم که بدون اینکه بخوام زمان تعیین کنم باید قاطعانه بگم که ظهور خیلی نزدیکه و فقط باید آماده بشیم.

 

آیا می دانید از 1200 نشانه که در پیش گویی ها برای ظهور ذکر شده فقط 5 نشانه باقی مانده ؟

 

ایا می دانید آن 5 نشانه به فاصله ی کمتر از یک سال تا 15 روز قبل از ظهور اتفاق خواهد افتاد ؟

 

ایا می دانید آن 5 نشانه قطعی :

1.ظهور یمانی

2.ظهور سفیانی

3.صیحه ی آسمانی

4.خسف بیداء

5.قتل نفس زکیه است


ایا می دانید با دعا می شود ظهور را نزدیک کرد ؟

 

قوم بنی اسرائیل که در انتظار منجیشان بودند (حضرت موسی)... با دعا 170سال از سال های غیبت را خدا بر آنان بخشید


پس چرا ما غافلیم ...

 

پس چرا ما دعا نکنیم...

 

تا میتوانید صلوات و دعای فرج (الهی عظم البلاء) بخوانید ...

 

اللهم عجل لولیک الفرج


[ سه شنبه 94/10/22 ] [ 2:21 عصر ] [ سـرچشمــه ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
امکانات وب


بازدید امروز: 96
بازدید دیروز: 134
کل بازدیدها: 450004
*